Home » Ambulancie » Pediatrická endokrinologická ambulancia

Pediatrická endokrinologická ambulancia

Ambulancia poskytuje starostlivosť v odbore:

pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej výmeny u pacientov do 19 rokov.

Lekár: MUDr. Ľubica Segešová
Sestra: Michaela Drahošová

Informácie :

Tel. :038 5 351 403, / 038 5 351 406

Kde sa nachádzame :

Nachádzame sa pri pediatrickom oddelení/ prízemie- pavilón LP- 240

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.