Home » Ostatné pracoviská » Oddelenie jednodňovej starostlivosti

Oddelenie jednodňovej starostlivosti

Jednodňová zdravotná starostlivosť predstavuje pre pacienta šetrný spôsob liečby a stáva sa v aktuálnych podmienkach možnosťou voľby riešenia zdravotných ťažkostí pacienta.

Oddelenie jednodňovej starostlivosti je situované v novozrekonštruovaných priestoroch pavilónu LP 240 na prízemí a pracuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke od pondelka 6.00 hod. do piatku 15.00 hod. Izby sú štandardne zariadené, sú prispôsobené aj na pobyt matky s dieťaťom a pacienti majú možnosť výberu nadštandardnej izby (samostané hygienické zariadenie, jednoposteľová izba, pripojenie na internet, TV). V rámci oddelenia je zriadená pohodlná čakáreň, kde strávia pacienti nevyhnutne potrebný čas v rámci prípravy na operačný zákrok.

Oddelenie zabezpečuje komplexnú medicínsku a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientoch v odboroch otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia a od 01.12.2011 aj pre pacientov v odbore ortopédia. Pacienti sú liečení v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti, kedy nie je potrebná hospitalizácia a pacient odchádza do domáceho ošetrenia v deň operačného zákroku alebo v režime tzv.výkonov hradených osobitným spôsobom, kedy pacientov pobyt v nemocnici nepresiahne 96 hodín. Druh poskytnutej starostlivosti závisí od náročnosti operačného výkonu, celkového zdravotného stavu a možného výskytu pooperačných komplikácií. Výkony sú uhrádzané zdravotnými poisťovňami, ďalšie doplnkové služby sú riešené aktuálnym Cenníkom NsP n.o. Topoľčany (výber operatéra, možnosť určenia zákroku do 10 dní…).

Postup pri plánovanom zákroku:

 • konzultácia s lekárom na príslušnej odbornej ambulancii (ORL ambulanciaOčná ambulancia,Urologická ambulancia a Ortopedická ambulancia)
 • určenie termínu operácie
 • absolvovanie predoperačných vyšetrení (interné predoperačné, pediatrické predoperačné vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie)
 • príjem do nemocnice
 • operačný zákrok
 • pooperačné sledovanie erudovanými zdravotnými sestrami
 • prepustenie do domáceho ošetrenia
 • kontrola na príslušnej odbornej ambulancii

Spektrum najčastejšie realizovaných operačných výkonov v jednotlivých odboroch:

Odbor Otorinolaryngológia

 

 

 • operácia nosohltanovej mandle
 • operácia podnebnej mandle
 • operačné výkony na hlasivkách
 • odstránenie tumoru alebo lymfatickej uzliny na krku, malého tumoru na tvári a krku
 • odstránenie polypov v nose
 • operácie ušného bubienka
 • operácie nosnej prepážky

Odbor Oftalmológia

 

 

 • operácia sivého zákalu
 • pterygium
 • nádory spojovky, mihalníc
 • YAG kapsulotómia
 • chirurgická korekcia postavenia viečok – entropium, ektropium
 • sekundárna implantácia vnútroočnej šošovky
 • operácie zrastov spojovky
 • elektroepilácia
 • krytie rohovky amniovou membránou

Odbor Urológia

 • obriezka
 • operácia kondylómov na penise
 • riešenie hydrokély semenníkov
 • operácia zúženiny močovej rúry
 • sterilizácia muža
 • zavádzanie endoprotéz do obličky

Odbor Ortopédia

 

 

 • artroskopické operácie kolena
 • artroskopické operácie ramena
 • operačné riešenie zlomenín malých kostí
 • vybratie osteosyntetického materiálu
 • operačná korekcia získaných deformít nohy

Moderná medicína, vývoj v operačných technikách a s tým súvisiace zmenené spôsoby v pooperačnej starostlivosti umožňujú skrátiť nevyhnutne potrebnú dobu pobytu v nemocnici na minimum, a tým pacientovi dávajú možnosť vrátiť sa čo najrýchlejšie k bežným činnostiam ako aj pracovným aktivitám. Vyžaduje si to dobre koordinovanú spoluprácu pacienta a lekára, starostlivú prednemocničnú prípravu, prepracovaný operačný postup a vhodné usporiadanie pooperačnej starostlivosti, ktoré sa snažíme s celým tímom poskytnúť v čo najvyššej kvalite.

Tel.: 038/5351 513, 038/5351 673

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.