Home » Ostatné pracoviská » Transfuziologia

Transfuziologia

Transfúziologické oddelenie je pracoviskom, v ktorom sa pripravujú (vyrábajú) transfúzne lieky z krvi darcov.

Súčasťou prípravy transfúznych liekov je vyšetrenie darcov krvi, odber ľudskej krvi, skúšanie ľudskej krvi, jej spracovanie, uchovávanie a distribúcia.

Kde sa nachádzame
Transfúziologické oddelenie sa nachádza v objekte nemocnice na Pavlovovej ulici, v budove bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (hneď pri vrátnici).

Kedy môžete darovať krv

každa streda od 06:30 do 09:00 hodiny.Telefonický kontakt :
038/ 53 51 470 – iba v stredu
53 51 352 – v ostatných dňoch

Ďalšie odbery je možné vykonať podľa aktuálnych požiadaviek na transfúzne lieky určitej krvnej skupiny, prípadne cielene pre konkrétneho pacienta. Svoje návrhy a pripomienky nám môžete zaslať aj na e-mail: transfuzka@nsptopolcany.sk

Na našom oddelení vykonávame

 • prípravu troch druhov transfúznych liekov z krvi darcov – zmrazenú čerstvú plazmu a erytrocyty (červené krvinky) bez Buffy Coatu a erytrocyty deleukotizované
 • odbery krvi pre autológne transfúzie (t.j. darca sám sebe – napr. pred plánovanou operáciou)
 • uchovávanie a distribúciu pripravených transfúznych liekov

Súčasťou práce transfúziologického oddelenia je tiež

 • nábor darcov krvi
 • evidencia darcov krvi
 • lekárske vyšetrenia darcov krvi
 • odber krvi od bezpríspevkových darcov
 • vyšetrenie darovanej krvi
 • spolupráca s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v oblasti darcovstva krvi

Informácie o darovaní krvi

 • darovanie krvi je vysoko humánny čin. Vaša darovaná krv môže zachrániť život človeka po úraze, autonehode, pri pôrode, ťažkých operáciách a pod.
 • darovať krv môže každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov. Muži 1 x za 3 mesiace ( 4x do roka), ženy 1 x za 4 mesiace ( 3 x do roka). Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) a kartu poistenca. U evidovaných darcov je potrebný preukaz darcu.
 • každý darca je pred odberom podrobený lekárskemu vyšetreniu a vyplní dotazník darcu
 • osobné údaje darcu ako aj výsledky vyšetrení sú lekárskym tajomstvom a prístup k nim majú len oprávnené osoby
 • krv darcu je vyšetrená na ochorenie: hepatitída (žltačka) typu B a C, syfilis, AIDS. Ďalej je vyšetrený krvný obraz vrátane krvnej skupiny.
 • v prípade zistenia pozitivity na niektoré z uvedených ochorení je darca okamžite informovaný
 • večer pred odberom neodporúčame jesť mastné jedlá, fajčiť a piť alkoholické nápoje. Tiež nie je vhodné prísť darovať krv po ťažkej fyzickej námahe (vrátane tréningu, posilňovne..).
 • V deň odberu jedzte pečivo, sušienky a vypite dostatok tekutín. V žiadnom prípade nehladujte!
 • odber krvi trvá cca 10 minút. Množstvo odobratej krvi (450 ml) je pre darcu neškodné.
 • pri darovaní krvi sa používa jednorazový sterilný materiál, takže je vylúčená možnosť nákazy darcu
 • celý proces darovania krvi, jej vyšetrenia, prípravy a uchovávania transfúznych liekov sa vykonáva podľa stanovených noriem a podľa zásad Správnej praxe prípravy transfúznych liekov
 • v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa kedykoľvek obráťte na lekára alebo ostatných pracovníkov transfúziologického oddelenia
Primár oddelenia
MUDr. Dušan Remeň
tel. +421 38 5351149
e-mail: dusan.remen@svetzdravia.com
Vedúca laborantka
Dana Halíčková
tel. +421 38 5351470
e-mail: dana.halickova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.