Home » Ostatné pracoviská » Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť pre oddelenia a samostatné ambulancie nemocnice. Lekárenská starostlivosť zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a potrieb, farmaceutických surovín a chemikálií, diagnostík, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a ostatného zdravotníckeho materiálu, ako aj poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Pracovná doba v nemocničnej lekárni je v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod.

Kde sa nachádzame
Nemocničná lekáreň sa nachádza na 1. poschodí v administratívnej budove nemocnice.

Nemocničná lekáreň má 3 oddelenia

Oddelenie klinickej farmácie, ktoré zabezpečuje:
 • nákup liekov a diagnostík, ich uchovávanie, výdaj na oddelenia nemocnice
 • konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch oddeleniam nemocnice
 • podieľa sa na sledovaní nežiadúcich účinkov liekov a podáva o nich hlásenia
 • vedie účtovnú evidenciu poskytuje štatistické údaje
Oddelenie prípravy liekov zabezpečuje:
 • individuálnu prípravu liekov
 • prípravu čistenej vody
 • nákup liečiv, pomocných látok a obalov
 • vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok na totožnosť
Oddelenie zdravotníckych pomôcok zabezpečuje:
 • nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok
 • nákup, uchovávanie a výdaj špeciálneho zdravotníckeho materiálu
 • vykonáva informačnú a konzultačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach
 • vedie účtovnú evidenciu

Kontakty

Vedúci nemocničnej lekárne
PharmDr. Emil Polin
tel. +421 38 5351530
e-mail: emil.polin@svetzdravia.com
Vedúca farmaceutická laborantka
Mária Kopčeková
tel. +421 38 5351421
e-mail: maria.kopcekova@svetzdravia.com

fax – nemocničná lekáreň : +421 38 5351421

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.