Home » Ostatné pracoviská » Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostika je v súčasnosti samostatný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá využitím ionizačného žiarenia a iných druhov energií na zobrazovanie ľudského tela a jeho chorobných zmien.V rámci liečebno – preventívnej činnosti poskytuje naše rádiodiagnostické oddelenie v nemocnici, ako aj detašované pracovisko na poliklinike, spektrum diagnostických vyšetrení, rozsah ktorých vychádza z potrieb oddelení našej nemocnice a ambulantnej štátnej i neštátnej zložky.Na našom oddelení realizujeme vyšetrenia pre spádovú oblasť Topoľčian, CT, mamografické a usg vyš. prsníkov – vykonávame aj pre pacientov zo spádových území Bánoviec n/Bebravou a Partizánskeho. Radi uvítame aj pacientov z iných oblastí Slovenska.
Kde sa nachádzame
Rádiodiagnostické oddelenie je umiestnené na I.poschodí nemocnice / pavilón LP 180- tzv.starý pavilón/, so zabezpečeným prístupom pre mobilných aj imobilných pacientov.V budove Polikliniky – na ul.17.novembra v Topoľčanoch, máme detašované pracovisko na I.poschodí.
Prevádzkové hodiny
pondelok-piatok       7:00 – 14:00
Pohotovostná služba RDG pracoviska je od 15:00 do 7:00 hod., aj počas sviatkov a víkendov na  RDG pracovisku v NsP Topoľčany n.o., na Pavlovovej ulici.

Na našom oddelení vykonávame

Röntgenové vyšetrenia
 • bežné skiagrafie – hrudníka, brucha, skeletu
 • kontrastné vyšetrenia zažívacieho traktu – pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva
 • i.v.urografie
 • HSG
 • perimyelografie
 • ENTEROKLÝZA – vyšetrenie tenkého čreva
Ultrasonografické vyšetrenia
 • celotelové
 • povrchové a hlboké štruktúry celého tela
 • orgány dutiny brušnej a malej panvy, lymfatické uzliny, štítna žľaza, slinné žľazy, svaly a šľachy, tráv.trakt
 • gastroesofag. reflux u detí, atď
 • sono detské koxy

CT pracovisko

Nachádza sa na konci chodby na prízemí vpravo od recepcie.(vedľa schodišťa)

CT vyšetrenia

 • hlavy a mozgu
 • krku
 • hrudníka
 • brucha
 • malej panvy
 • svalov a kostry
 • chrbtice
 • CT angiografie aorty a pľúcnice
Mamodiagnostika
 • röntgenové vyš. – mamografia
 • ultrazvukové – mamosonografia
 • intervenčné výkony
  • cut biopsie prsníkov pod USG kontrolou
  • predoperačné lokalizácie pod USG

Mamografické, CT, denzitometrické a ultrasonografické vyšetrenia robíme na objednanie, v prípade akútnych stavov okamžite.

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Zuzana Mičiaková
tel. +421 38 5351244
e-mail: zuzana.miciakova@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Františka Lukáčová
tel. +421 38 5351245
e-mail: frantiska.lukacova@svetzdravia.com
CT pracovisko
tel. +421 38 5351269
Rádiologické pracovisko
tel. +421 38 5351287
tel. +421 38 5351284
objednávky na  sonografické vyšetrenia abdomenu, štítnej žľazy, a iné,
sonografie prsníkov, mamografie
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.