Home » Ostatné pracoviská » Patologicko anatomické oddelenie

Patologicko anatomické oddelenie

Oddelenie patrí k spoločným vyšetrovacím diagnostickým a liečebným zložkám nemocnice. Predstavy laickej verejnosti o oddelení patológie sú vo všeobecnosti úplne iné ako je skutočnosť. Predstava o tom, že na patológii sa vykonávajú iba pitvy je mylná.

Pacient sa častokrát i zámerne nedozvie, že ten, kto stanovil diagnózu jeho ochorenia bol patológ. Pritom 99 % práce všetkých oddelení patológie a rovnako i u nás predstavuje diagnostická činnosť. Každý kúsok biologického materiálu (tkaniva z človeka – pacienta) skončí na oddelení patológie.

Žiaden rozumný lekár odstránený materiál nemôže vyhodiť do koša. Každý takýto kúsok tkaniva predstavuje neopakovaťeľnú a najvzácnejšiu možnosť získať predstavu o ochorení pacienta. Dáva možnosť stanovenia presnej histologickej diagnózy a na jej základe možnosť ďalšej liečby pacienta. Histologicky vyšetrujeme všetky odobraté excízie z povrchu tela, všetky endoskopicky odobraté vzorky, punktáty, materiály z kyretov, ale i celé operačne odstránené orgány a nádory. Cytologicky sa musia vyšetriť všetky punktáty, prípadne stery.

Rutínne vykonávame i peroperačnú biopsiu, (histologické vyšetrenie počas operácie, keď pacient, ktorého bioptickú vzorku vyšetrujeme je ešte na operačnom stole). Peroperačná biopsia je prínosom pre všetky chirurgické – operačné odbory, ale hlavne pre pacienta. Vzorky spracovávame na modernom kryocute Vykonávame rutinné a špeciálne histologické vyšetrenia, vrátane imunohistochemických vyšetrení vzoriek tkaniva, cytologické vyšetrenia punktátov telových dutín, vyhodnocujeme tenkoihlové punktáty štítnych žliaz a core cut biopsiu lézií prsných žliaz a tumoróznych lézií ostatných orgánov.

Kde sa nachádzame
Nachádzame sa v areáli nemocnice.

Nadštandardné rýchle vyšetrenia

Cytologické vyšetrenie sterov z krčka maternice robíme nadštandardne rýchlo do 5 dní. a v prípade zájujmu pacientiek v rámci nadštandardných vyšetrení do 3 pracovných dní. Rovnako gastrobioptické vzokry vieme v rámci nadštandardu spracovať a stanoviť diagnózu do 2 dní.

Štruktúra

  • Bioptický úsek
  • Peroperačná biopsia
  • Imunohistochémia
  • Cytológia

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Miroslav Žaťko
tel. +421 38 5351462
e-mail: miro.zatko@svetzdravia.com
Vedúca laborantka
Daniela Hrubá
tel. +421 38 5351467
e-mail: daniela.hruba@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.