Home » Ostatné pracoviská » Klinická mikrobiológia

Klinická mikrobiológia

Mikrobiologické oddelenie je paraklinický odbor , ktorý svojou činnosťou úzko spolupracuje s ostatnými klinickými odbormi . Na oddelení spracúvavame a vyšetrujeme biologický materiál od pacientov hospitalizovaných v nemocniciach Topoľčany, Bánovce n/ Bebravou i od pacientov z terénu / od obvodných , detských a odborných lekárov/.V dodaných materiáloch dokazujeme priamych povodcov ochorení / napr. vyvolávateľov respiračných či močových infekcií , hnisajúcich rán , hnačkových ochorení a podobne /. Po diagnostikovaní patogéna stanovujeme citlivosť na antibiotiká , čím doporučujeme optimálnu liečbu pre pacienta. Okrem dokazu priameho patogéna stanovujeme protilátky v krvi , prítomnosť a titer ktorých určí , či pacient prekonal určité ochorenie podľa predpokladaných klinických príznakov.
Kde sa nachádzame
Oddelenie mikrobiológie sa nachádza na I.poschodí nemocnice /pavilón LP 180- tzv.starý pavilón/. Príjem materiálu je na prvom poschodí od RTG oddelenia

Na našom oddelení vykonávame

Kultivačné vyšetrenia a mikroskopia
 • kultivačné vyšetrenia biologických materiálov
 • mikroskopické vyšetrenie likvorov, punktátov, mikroskopia na pôvodcu TBC, mikroskopia natívnych preparátov na trichomoniázu, lambliózu (stolica, šťava), materiálov pri podozrení na parazitózu
 • na požiadanie kultiváciu na anaeróbnu flóru a aktinomycéty
 • kultivácia na Campylobacter jejuni
 • kultivácia na Candida sp.
 • kultivácia na B. pertussis a B. parapertusis, prípadne na C. diphteriae na základe požiadavky lekára a prípravy čerstvých pôd – má význam len na začiatku ochorenia bez predchádzajúcej antibiotickej liečby
 • zhotovovanie antibiotikogramov a stanovenie minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC) u kmeňov vyvolávajúcich závažný klinický obraz (príp. na požiadanie)
 • podľa požiadavky oddelenia možnosť zhotovenia prehľadu rezistencie baktérií voči vybraným antibiotikám
Imunosérologické vyšetrenia
 • BWR – RRR vyhľadávacia reakcia
 • TPHA – dôkaz špecifických protilátok na T. pallidum
 • ASLO – mikrometóda
 • Latex-reumatoidný faktor
 • C-reaktívny proteín – kvantitatívne
 • Widalova reakcia – dôkaz protilátok po prekonanej salmonelóze, prípadne pri podozrení na ochorenie S. typhi
 • protilátky proti B pertussis a B parapertussis
 • tularémia
 • Paul-Bunell – reakcia na dôkaz protilátok pri inf. mononukleóze
 • Bang – dôkaz protilátok na brucelózu
 • dôkaz protilátok proti Y. enterocolitica
 • chlad. aglutiníny – dôkaz reumatoidných faktorov
 • Heller – DAT -dôkaz reumatoidných faktorov
 • Mycoplasma pneumoniae – KFR , ELISA IgM , IgG
 • Toxoplazma – KFR, ELISA IgA, IgM, IgG
 • Borrélie – ELISA IgM, IgG
 • Cytomegalovírus – ELISA IgM
 • EB vírus – ELISA IgM, IgG
 • Helicobacter pylori – ELISA IgG
 • Chlamýdie – ELISA IgM, IgG
 • Chlamydia pneumoniae – ELISA IgM, IgG
 • Cytomegalovirus – ELISA IgM, IgG
Odber materiálu:

Horné dýchacie cesty, nosohltan, hrtan, pertussis, hnis, stolica na kultiváciu a parazity, gynekologický materiál, spútum, likvor, tekutý a tuhý materiál na anaeróbnu kult., moč, hemokultúry, krv na imunoserologické vyšetrenie

Príjem materiálu:
 • Pondelok – Piatok: od 7:00 do 15:00
 • Sobota: od 6:00 do 12:00
 • Nedeľa: od 6:00 do 10:00

V prípade naliehavého odberu materiálu (anaeróbna kultivácia, hemokultúry) je možné kontaktovať oddelenie aj po 16:00 hod.

Štruktúra
 • úsek respiračných infekcií
 • úsek močových infekcií
 • úsek črevných infekcií
 • úsek klinických infekcií
 • úsek imunosérologie
 • úsek prípravy pôd
 • úsek deštrukcie

Kontakty

Poverený vedením oddelenia
RNDr. Martina Grežďová
tel. +421 38 5351610
e-mail: martina.grezdova@svetzdravia.com
Vedúca laborantka
Magdaléna Sušelková
tel. +421 901795115
e-mail: magdalena.suselkova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.