Home » Ostatné pracoviská » Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie nemocnice zabezpečuje komplexné rehabilitačné vyšetrenie, rehabilitačné vyšetrenie jedného orgánového systému, cielenú odbornú inštruktáž, manipuláciu a mobilizáciu chrbtice, medikament. ošetrenie infiltráciou, základné testovacie a špeciálne vyšetrovacie metódy, vyšetrenie motorického vývoja, konziliárne vyšetrenia, dýchaciu a cievnu gymnastiku, LTV (lieč. tel. výchova): skupinová – dospelí, deti, deti s DMO. Masér aplikuje klasickú masáž.
Kde sa nachádzame
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie sa nachádza v areáli Nemocnice Topoľčany n.o. ( vpravo od vrátnice ).
Štruktúra

RHB-oddelenie zabezpečuje komplexnú rhb-starostlivosť pri ochoreniach jednotlivých orgánových systémov.

  • Elektroterapie
  • Liečebnej telesnej výchovy – LTV
  • Svetloliečby
  • Teploliečby

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Radka Bercíková
tel. +421 38 5351540
e-mail: radka.bercikova@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Patrícia Talajková
tel. +421 38 5351218
e-mail: patricia.talajkova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.