Home » Ostatné pracoviská » Klinická biochémia, hematológia a imunológia

Klinická biochémia, hematológia a imunológia

Klinická biochémia, imunológia a hematológia sú vedné odbory, ktoré patria k spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám našej nemocnice.

Každý pacient, ktorý je hospitalizovaný na niektorom z našich lôžkových oddelení sa stáva našim klientom. Jeho krv a ostatný biologický materiál sa po odbere dostáva na naše oddelenie, kde sa spracuje tak, aby mohli byť vyšetrené základné alebo špeciálne biochemické a hematologické parametre.

Spracovávame rôzne typy biologického materiálu – krv, moč, sérum, plazmu, mozgovomiechový mok a pod. Stanovujeme veľmi široké spektrum základných aj špecifických biochemických parametrov, ktoré súvisia s vyšetrením porúch metabolizmu sacharidov, bielkovín, látok nebielkovinového dusíka, hemoglobínu a jeho derivátov, metabolizmu lipoproteínov, enzýmov, ďalej hormóny, onkomarkery, tyroidálne, kardiálne, hepatálne alebo kostné markery, parametre, monitorujúce anémiu, špecifické IgE, ponúkame ELFO bielkovín, imunofixáciu a pod.

K základným vyšetreniam nášho oddelenia patrí aj vyšetrenie krvného obrazu a hemostazeologické vyšetrenia.

Na presné a správne stanovenie všetkých parametrov oddelenie využíva pomoc najmodernejšej zdravotníckej techniky, laboratórnych metód a diagnostických súprav, ktoré patria vo svojej kategórii medzi najkvalitnejšie.

Kde sa nachádzame
Nachádzame sa na I.poschodí nemocnice /pavilón LP 180- tzv.starý pavilón/
Úseky oddelenia
  • Biochémia
  • Hematológia

Všetky vyšetrenia oddelenie vykonáva rutinne, vybrané parametre do 30 minút až 1hod. nepretržite 24 hodín, čo zabezpečuje odborný zdravotnícky personál, ktorý spĺňa vysoké nároky na profesionalitu.

Kontakty

Primár oddelenia
RNDr.Maria Drblikova
tel. +421 38 5351345
e-mail: maria.drblikova@svetzdravia.com
Vedúca laborantka
Dana Halíčková
tel. +421 38 5351470
e-mail: dana.halickova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.