Home » Ostatné pracoviská » Centrálna sterilizácia

Centrálna sterilizácia

OCS oddelenie zabezpečuje sterilným materiálom predovšetkým operačné sály a ostatné oddelenia, pripravuje sterilný materiál pre ambulancie, sterilizuje operačné prádlo a obväzový materiál, niektoré oddelenia zásobuje destilovanou vodou.

Denne vykonávame kontrolu účinnosti dezinfekčných roztokov a odoberáme vzorky zo sterilného materiálu z každej šarže na mikrobiologickú kontrolu.

1 krát za mesiac robíme kontrolné stery z prostredia oddelenia ako aj fyzikálnu a biologickú kontrolu účinnosti sterilizačných prístrojov vykonávanú pracovníčkami mikrobiologického oddelenia. Kontrolu účinnosti sterilizačného procesu denne vykonávame fyzikálnymi (tlak, teplota, čas), chemickými (AC 250, FS 100) a biologickými (ATTEST 3M) indikátormi.

Do sterilizačných obalov s indikátormi parnej a formaldehydovej sterilizácie sa balia rôzne zdravotnícke pomôcky, operačné nástroje a prístroje. Do uvedených obalov sa balí aj špeciálny zdravotnícky materiál hotový, aj gázové štvorce a vatové tampóny rôznej veľkosti a hrúbky zhotovované našimi pracovníčkami podľa požiadaviek jednotlivých oddelení a ambulancií.

Oddelenie centrálnej sterilizácie je delené na:

  • úsek príjmu materiálu a predsterilizačnej prípravy
  • úsek dezinfekcie a dekontaminácie
  • úsek sterilizácie
  • úsek kontroly sterility, manipulácie so sterilným materiálom a jeho výdaj

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Juraj Naštický
e-mail: juraj.nasticky@svetzdravia.com
Vedúca sestra
PhDr. Marta Slezáková
tel. +421 38 5351205
e-mail: marta.slezakova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.