Home » Lôžkové oddelenia » Traumatologické oddelenie

Traumatologické oddelenie

Oddelenie úrazovej chirurgie pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžkové oddelenie sa nachádza v pavilóne LP 240 (nový pavilón) na 1. poschodí.

Organizačne je pod naše oddelenie začlenené aj oddelenie centrálneho príjmu a chirurgická pohotovostná služba v jeho priestoroch. K oddeleniu patrí ambulancia úrazovej chirurgie.

Lôžka

- Lôžková časť v pavilóne č. 10 na 2. poschodí – 24 lôžok – Ambulancia oddelenia úrazovej chirurgie. – Chirurgická pohotovostná služba – ambulancia centrálneho príjmu Za rok hospitalizujeme priemerne 1100 pacientov. Počet operačných výkonov je priemerne 700 za rok. Od júna 1995 vykonávame diagnostickú a terapeutickú artroskopiu kolena, členka a ramena – priemerne 300 za rok. Robíme plastiky predného skríženého väzu kolena, Bankartovu stabilizáciu habituálnej luxácie ramena, preferujeme intramedulárnu osteosyntézu – zaistený klinec predkolenia a stehna, rekonštrukčný klinec, Enderovu osteosyntézu, Hackethalovu osteosyntézu a miniosteosyntézy Kirschnerovými drôtmi a skrutkami.V posledných rokoch využívame aj uhlovo stabilné dlahy – LCP – pri operáciách zlomenín zápästia, humeru, predlaktia.

Konzervatívna liečba

 • funkčná liečba zlomenín chrbtice
 • konzervatívna liečba poranení skeletu končatín
 • sledovanie a liečba poranení hlavy
 • odsledovanie a liečba tupých poranení hrudníka a brucha
 • liečba komplikácií poranení pohybového aparátu

Operačná liečba

 • osteosyntézy zlomenín končatinových kostí
 • diagnostické a terapeutické artroskopie kolena, členku a ramena
 • artroskopicky asistované miniosteosyntézy vnútrokĺbnych zlomenín kolena
 • totálne a koncové endoprotézy bedrového kĺbu
 • operácie poranených predných skrížených väzov kolena
 • operácie instabilného ramena podľa Bankarta
 • operačná stabilizácia hrudnej steny, hrudná drenáž a ošetrenie vnútrohrudných poranení
 • ošetrenie poranení ruky – cirkulárové a devastujúce poranenia.

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Ján Paulík
tel. +421 38 5351377
e-mail: jan.paulik@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Dip. sestra Drahomíra Labudová
tel. +421 38 5351378
e-mail: drahomira.labudova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.