Home » Lôžkové oddelenia » Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie sa nachádza v pavilóne LP 240 (nový pavilón) na prízemí.

Oddelenie

Na našom oddelení zabezpečujeme starostlivosť o pacientov od 0. do 19. roku života v diagnostike a liečbe akútnych a chronických ochorení.

Taktiež poskytujeme konziliárne vyšetrenia pre pacientov uvedenej vekovej skupiny. Deťom poskytujeme aj rehabilitačnú starostlivosť.

Celý režim oddelenia je prispôsobený potrebám detí aj v prevencii citovej deprivácie s možnosťou prijatia matiek deťom do 6 rokov, aj deťom starším a zdravotne ťažko postihnutým.

Nemalý podiel v prevencii citovej deprivácie majú aj pedagogickí pracovníci učiteľka ZŠ, a učiteľky materskej školy ktoré svoju činnosť s malými pacientmi vykonávajú v detskom kútiku v priestoroch oddelenia, ktorý je vybavený okrem hračiek je videom, TV a počítačom.


Na tomto oddelení pracujú aj pedagogickí pracovníci pre predškolský i školský vek.

Organizačná štruktúra oddelenia:

  • Oddelenie dojčiat, počet lôžok 10
  • Oddelenie batoliat, počet lôžok 10
  • Oddelenie väčších detí, počet lôžok 10
  • Pediatrická ambulancia pri oddelení – ako súčasť oddelenia

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Marta Moravčíková
tel. +421 38 5351326
e-mail: marta.moravcikova@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Dip.sestra Soňa Balážiová
tel. +421 38 5351327
e-mail: sona.balaziova@svetzdravie.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.