Home » Lôžkové oddelenia » Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie

Oddelenie je umiestnené v pavilóne LP 180 /starý pavilón/ na 2. poschodí. Oddelenie má k dispozícii 24 lôžok v trojposteľových izbách. Komplexnú medicínsku a ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú pacientom 3 lekári pod vedením primára oddelenia, 8 zdravotných sestier pod vedením vrchnej sestry a 2 sanitárky.

Lôžka

Neurologické oddelenie poskytuje odbornú zdravotnícku starostlivosť pre dospelých pacientov.

V priebehu roka hospitalizujeme na oddelení 700-800 pacientov s postihnutím chrbtice, svalov, centrálneho a periférneho nervového systému.

Podľa diagnóz sú najviac zastúpené ochorenia

  • vertebrogénne
  • mozgové cievne príhody
  • záchvatové ochorenia

Oddelenie je vybavené elektromyografickým a elektroencefalografickým prístrojom, čo zabezpečuje vykonávanie všetkých elektrodiagnostických metód v neurológii.

V spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením nemocnice je zabezpečené kontrastné vyšetrenie spinálneho kanála a tiež CT vyšetrenie mozgu a spinálneho kanála.

Ambulancia

  • ambulancia pre dospelých

Tieto ambulancie zabezpečujú pre pacientov tiež elektrodiagnostické vyšetrenia a konziliárne vyšetrenie pre ostatné oddelenia nemocnice.

Kontakty

 
Primár oddelenia
MUDr. Michaela Pavlíková
tel. +421 38 5351391
e-mail: michaela.pavlikova@svetzdravia.com
 
Vedúca sestra
Mgr. Martina Handulová
tel. +421 38 5351387
e-mail: martina.handulova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.