Home » Lôžkové oddelenia » Interné oddelenie

Interné oddelenie

 

 • zabezpečuje komplexnú liečebno –preventívnu starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo hospitalizačnou aj ambulantnou formou
 • je akútnym oddelením, ktoré úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice a poskytuje im 24 hodinovú konziliárnu činnosť
 • zabezpečuje 24 – hodinovú ambulantnú Ústavnú pohotovostnú službu v odbore vnútorné lekárstvo / interná ambulancia/
 • disponuje mladým, dynamicky sa rozvíjajúcim ,odborne vzdelaným kolektívom pracovníkov
 • nachádza sa v „ starom“ pavilóne na 1. poschodí

Lôžka

Kapacita interného oddelenia je 50 postelí. Z toho 6 postelí jednotka intenzívnej starostlivosti /JIS/ ,44 postelí štandardného lôžkového oddelenia rozdelených na 2 ošetrovacie jednotky INT I – ženy , INT II – muži

6 lôžok JIS interného oddelenia je vybavených pre komplexný monitoring vitálnych / životných/ funkcií –činnosti srdca /EKG/, monitoring krvného tlaku/ TK/,telesnej teploty/TT/, saturácie organizmu kyslíkom/sat. 02/

Diagnostické a terapeutické možnosti

 • EKG
 • 24 hodinový Holterovský monitoring EKG, TK
 • echokardografické vyšetrenie záťažová ergometria
 • vyšetrenie variability srdcového rytmu a neskorých potenciálov
 • dočasná intrakardiálna kardiostimulácia
 • ezofagiálne EKG a ezofagiálna stimulácia
 • elektrická kardioverzia
 • sonografické vyšetrenie cievneho systému DK, karotíd
 • základné punkčné techniky / abdomen, pleurálne priestory /

Ambulancie

 1. Interné ambulancia
 2. Interná prijímová ambulancia
 3. Endokrinologická ambulancia
 4. Angiologická ambulancia
 5. Kardiologická ambulancia

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Marián Galbo
tel. +421 38 5351358
e-mail: marian.galbo@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Dipl. sestra Renáta Jančovičová
tel. +421 38 5351359
e-mail: renata.jancovicova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.