Home » Lôžkové oddelenia » Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie sa nachádza v pavilóne LP 240 (nový pavilón) na 2. poschodí.

Lôžka

Lôžkové oddelenie disponuje 30 lôžkami. Vysoký štandard oddelenia a hospitalizovaných pacientov je zabezpečený tým, že na oddelení je tzv., bunkový systém izieb, kde dve izby spolu majú hygienickú bulbu t.j. WC,sprcha., 2 umyvadlá a vstavané skrine na každej izbe.

Na oddelení sú za príplatok dve nadštandardné izby 1 dvojlôžková a 1 jednolôžková s TV, sedením samostatnou hygienickou bunkou.

K oddeleniu patrí aj JIS s 3 lôžkami intenzívnej starostlivosti pre aktívne sledovanie závažnejších pooperačných stavov a stavov vyžadujúcich intenzívnu liečbu. Starostlivosť o týchto pacientov zabezpečujeme pomocou dobre technicky vybaveného kompletného monitorovacieho systému, spolu s pracovníkmi chirurgického oddelenia aj tím pracovníkov OAIM /ARO/ oddelenia.

Operačné sály

Chirurgické oddelenie má možnosť operovať na 3 dobre vybavených operačných sálach, v komplexe centrálnych operačných sál. V stave chir. odd. je i lekár vyškolený v endoskopickej dg a liečbe s možnosťou včasného diagnostikovania a ošetrenia horného i dolného GIT. Má k dispozícii najmodernejšie vybavenie včítane argon plazma koag. prístroja.

Liečba ochorení prsníka

Na oddelení pracuje externe l lekár s certifikátom v liečbe ochorení prsníka so štandardami v liečbe prsníka ako je aspir. biopsia alebo core cut biopsia pred každou operáciou .

Diagnostika

Štandardom je kompletná sono chirurgická diagnostika venoznych ochorení pred oper. varixou, sono diagnostika a kontroly arterialnych ochorení.

K diagnostike a liečbe pacientov môže oddelenie využívať diagnostické prístrojové vybavenie Rtg oddeleniaako sú kvalitný CT prístroj, sonografické prístroje a rtg prístrojovú techniku s možnosťou nekostrastného a kontrastného vyšetrenia GIT ako i enteroklyzy a pod.

Možnosť liečby

všetkých ochorení GIT ako sú:

  • operácie žalúdka tak vredového ako i nádorového typu
  • operácie tenkého a hrubého čreva pri všetkých typoch ochorenia
  • operácie črevnej neprechodnosti operácie hernií , slepého čreva a pod.
  • operácie žlčníka a žlčových ciest klasickým alebo laparos- kopickým prístupom
  • operácie pečene menšieho rozsahu, ako sú neanatomické resekcie a pod.
  • operácie štítnej žlazy a príštitných teliesok operácie žíl operácie pankreasu /slinivky brušnej/
  • operácie konečníka ako sú fissury, fistuly/píšťaly/, nodov/zlatej žily/ a pod.
  • operácie AV dialyzačných fistúl

Ambulancie

Ku oddeleniu patrí aj chirurgická ambulancia.

Jednodňová chirurgia

Chirurgické oddelenie v snahe čo najviac vyhovieť klientovi – pacientovi zakomponovalo do svojej práce chirurgické výkony spojené s krátkodobou hospitalizáciou - jednodňovú chirurgiu.

Pracovný tím

Na oddelení pracuje vzdelaný tím lekárov a sestier ktorý spolu s pomocným personálom oddelenia je schopný zabezpečíť odborne profesionálnu starostlivosť o pacientov so zmyslom pre povinnosť s maximálnym využitím medicínskych možností v prvom rade pre blaho Vás pacientov, ktorí sa obratia so svojimi ťažkosťami na nás.

Chápanie pacienta, maximálne ústretový ľudský prístup je naše heslo.

Neváhajte sa preto obrátiť so svojimi ťažkosťami na nás. Ste vítaní!

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Emil Duleba
tel. +421 38 5351554
e-mail: emil.duleba@svetzdravia.com
Vedúca sestra
Dip.sestra Helena Detková
tel. +421 38 5351444
e-mail: helena.detkova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.