Home » Lôžkové oddelenia » Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

 

Naše oddelenie svojim usporiadaním a účelovým vybavením, organizáciou a spôsobom práce zodpovedá súčasným požiadavkám kladeným na komplexnú starostlivosť o ženu a novorodenca. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť všetkým ženám s gynekologickými ochoreniami, tehotným, rodičkám, šestonedieľkám a novorodencom.

Pôrodnica

Pôrodnica v Topoľčanoch sa nachádza v budove dostavanej v roku 2001. Je to novostavba rešpektujúca právo na maximálne možné súkromie rodičiek, šestonedieľok. Skladá sa z pôrodných sál, čakateľskej izby, časti pre šestonedieľky a novorodeneckého oddelenia. Pôrodný sál má 3 časti. V jednej sú dve moderné, polohovateľné pôrodné postele s masážou oddelené vizuálne od seba. V ich okolí je dostatok miesta na prítomnosť blízkej osoby pri pôrode. Druhá časť je stavebne oddelená a je vybavená jedným pôrodným stolom – klasickým a je určená pre rodičky a blízkych, ktorí požadujú maximálne súkromie pri pôrode. Tretia časť je pôrodná vaňa na relaxáciu vo vode v I. dobe pôrodnej, event. na pôrod do vody.

Výber alternatív pôrodu
 • polohy na chrbte, na boku
 • na vaku
 • na stoličke
 • do vody
  potrebné vyšetrenia pri pôrode do vody: krv na vyšetrenie RRR, HbsAg, HIV výter z pošvy
 • epidurálnu analgéziu
Pri príjme na pôrodnicu si rodička prinesie
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • sobášny list
 • tehotenskú knižku
 • hygienické potreby, vložky, 2 osušky v prípade pôrodu do vody
 • výbavičku pre novorodenca

Šestonedelie

Šestonedelie sa skladá z izieb dvojlôžkových so samostatným hygienickým príslušenstvom. Je tu i zariadená izba pre spoločný pobyt oboch rodičov počas hospitalizácie. Všetky izby sú zariadené na rooming in. Sme držiteľmi Certifikátu Baby and mathe frendly hospital.

Ihneď po fyziologickom pôrode prikladáme deti k matkám, a po operačnom ihneď ako to stav matky dovolí. Spoločný pobyt na izbe dieťaťa s matkou je samozrejmosťou. Podpora kojenia vyplýva z certifikátu a sú dostupné adekvátne brožúry, no najmä nevtieravý spôsob výučby detskými sestrami na novorodeneckom úseku. Prvé ošetrenie na pôrodnom sále sa vykonáva v prítomnosti osoby blízkej prítomnej pri pôrode. Rooming in v našich podmienkach znamená stály spoločný pobyt matky a dieťaťa na izbe. Je vhodné ak rodička príde do pôrodnice s pôrodným plánom, ktorý vznikol na základe konzultácie s obvodným gynekológom, obvodnou ženskou sestrou event. na základe získaných poznatkov. Tento plán pri prijatí je konzultovaný so sestrami a lekármi na pôrodom sále a modifikovaný podľa priebehu pôrodu. Rešpektujeme všetky požiadavky rodičiek dokiaľ nekolidujú so základnou zásadou – zdravým dieťaťom a matkou po pôrode. Na vytvorenie pôrodného plánu môže slúžiť i návšteva pôrodnice pred pôrodom, podľa ktorej sa môžu modifikovať želania rodičky.

Návšteva je možná cez pracovnú dobu a po dohovore i mimo nej podľa časových možností personálu. Sprevádzať Vás budú erudované skúsené ženské sestry a špecifické dotazy zodpovie lekár.

Odber pupočníkovej krvi
Po pôrode vykonávame i odber pupočníkovej krvi. Rodička pred pôrodom môže cez internet kontaktovať príslušnú firmu a podpísať zmluvu. Zmluvy máme i na oddelení. Vykonávame platené i darované odbery. Základné informácie o odbere poskytujeme i na našom oddelení. Bližšie informácie získate na: www.ceptra.sk.

Gynekológia

Na gynekologickom oddelení máme trojlôžkové izby, každá má samostatné hygienické zariadenie, na gynekológii sa nachádzajú tri nadštandardné izby.

Na oddelení sa liečia pacientky
 • ktorých ochorenie si vyžaduje lôžkovú starostlivosť, ktoré sú pripravené na operačný výkon
 • na oddelení vykonávame komplexnú škálu gynekologických operačných výkonov
 • hospitalizujeme tu i pacientky s komplikáciami v tehotnosti a pacientiek s prítomnými rizikovými faktormi gravidity
 • liečime pacientky so zápalovými ochoreniami genitálu
Na gynekologickom oddelení vykonávame operácie

Menšie diagnostické i terapeutické operácie

 • kyretáž hrdla maternice a dutiny maternice
 • odstránenie polypov
 • excízie hrdla maternice
 • konizácie hrdla maternice
 • ošetrenie cysty a hnisaného zápalu Bartholiniho žľazy
 • umelé prerušenie tehotnosti

Väčšie operácie

 • vaginálne hysterectómie
 • abdominálne hysterectómie
 • laparoskopické výkony diagnostické i operačné
 • hysteroskopie diagnostické a operačné

Kontakty

Primár oddelenia
MUDr. Tibor Čaradský
tel. +421 38 5351681
e-mail: tibor.caradsky@svetzdravia.com
Vedúca pôrodná asistentka
PhDr. Helena Boleková
tel. +421 38 5351543
e-mail: helena.bolekova@svetzdravia.com
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.