Home » Ambulancie » Urologická ambulancia

Urologická ambulancia

Andrologická starostlivosť: erektilná dysfunkcia, andropauza. Pri diagnosticko-terapeutickej činnosti od apríla 2006 využívame nový prenosný USG prístroj MINDRAY DP-9900Plus, súčasťou ktorého je abdominálna, transrektálna a lineárna sonda s násadcami.
 
Pod cielenou sonografickou kontrolou vykonávame nasledovné druhy inváznych výkonov:

  • transrektálna biopsia prostaty
  • punkcia hydrokély testis
  • punkcia cysty obličky
  • punkčná epicystostómia
  • perkutánna punkčná nefrostómia
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza v pavilóne LP 180 (starý pavilón) na prízemí vpravo.
 
 
Ordinačné hodiny
Tel. +421 5351 271
   
pondelok 7:00 – 15:00
utorok 7:00 – 15:00
štvrtok 7:00 – 15:00
piatok 7:00 – 15:00
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.