Home » Ambulancie » Urgentného príjmu

Urgentného príjmu

Prepáčte, požadovaná podstránka nie je spracovaná.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.