Home » Ambulancie » Pediatrická nefrologická ambulancia

Pediatrická nefrologická ambulancia

Detská nefrologická ambulancia poskytuje liečebno preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0-19 rokov:
  • vrodené anomálie obličiek a močových ciest
  • zápalové ochorenia obličiek a močových ciest
  • autoimúnne ochorenia obličiek
  • abnormálne nálezy v moči hematúrie a proteinurie
  • v rámci prevencie chronického obličiek v klinicky nemom štádiu sledujeme deti s diabetes melitus a hypertenziou
  • deti po prekonanom akútnom zlyhaní obličiek
  • nádorové ochorenia obličiek a pre iné onkologické ochorenia
  • poskytujeme kompletnú starostlivosť deťom s pomočovaním
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza pri pediatrickom oddelení / prízemie pavilón L240 /
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Marta Moravčíková
Sestra: Mgr. Eva Laudonová
Tel. +421 5351 405
utorok 8:00 – 10:00
streda 8:00 – 10:00
štvrtok 8:00 – 10:00
piatok 8:00 – 10:00

Zmeny vzniknuté v detskom veku bez včasného a cieleného liečenia zvyšujú riziko chronického zlyhania obličiek v dospelosti a následne nutnosti dialyzačnej liečby so všetkými jej následkami

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.