Home » Ambulancie » Pediatrická ambulancia

Pediatrická ambulancia

Pediatrická ambulancia pri oddelení

Vykonáva u pacientov vo veku od 0-19:

  • diagnostiku
  • liečbu
  • konziliárne vyšetrenia
  • predoperačné vyšetrenia
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na prízemí nového pavilónu pri pediatrickom oddelení
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Marta Moravčíková
Sestra: Mgr. Eva Laudonová
Tel. +421 5351 405
pondelok 7:00 – 15:00
utorok 7:00 – 15:00
streda 7:00 – 15:00
štvrtok 7:00 – 15:00
piatok 7:00 – 15:00
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.