Home » Ambulancie » Očná ambulancia

Očná ambulancia

Očné ambulancie

  • Oftalmologická ambulancia
  • Očná laserová a cievna ambulancia
Kde sa nachádzame
Ambulancie sa nachádzajú na prízemí nového pavilónu.

Oftalmologická ambulancia

Je zameraná na diagnostiku a liečbu očných ochorení, konziliárne vyšetrenia pre oddelenia.

Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr.Martina Ksseibi
Sestra: Gabriela Pavlovičová
Tel. +421 5351 678
Tel. +421 5351 679
pondelok 7:00 – 11:30
utorok 7:00 – 11:30
streda 7:00 – 11:30

Očná laserová a cievna ambulancia

Poskytuje starostlivosť o cievne ochorenia sietnice , glaukomy a ich laserovú liečbu.

Vyšetrenia a laserová liečba podla telefonického objednania.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.