Home » Ambulancie » Nefrologická ambulancia

Nefrologická ambulancia

Nefrologická ambulancia pre dospelých

Nefrologická ambulancia je odborná ambulancia špecializovaná na pacientov s ochoreniami obličiek, či sa jedná o ochorenia akútne alebo chronické. Navštevujú ju pacienti, ktorí majú obličky poškodené vplyvom zápalu ( akútne a chornické glomerulonefritídy a tubulointersticiálne nefritídy), vplyvom rôznych liekov a škodlivín ( analgetická choroba obličiek, toxické poškodenie kontrastnou látkou, alhokolom, chemikáliami, liekmi ako antibiotiká, imunosupresíva …).

Sledujeme a liečime tiež pacientov,u ktorých sú obličky poškodené sekundárne pri inom chronickom ochorení ( diabetes mellitus, arteriová hypertenzia, dna, zápaly pečene, ochorenia kĺbov a spojivového tkaniva ako sú reumatoidná artritída, systémový lupus…, alebo zápalové ochorenia ciev – vaskulitídy). Vyšetrujeme tieň pacientov vrámci diferenciálnej diagnostiky opuchových stavov, osteoporozy, vrámci vylúčenia obličkovej príčiny vysokého krvného tlaku, tehotné ženy s novozistenou arteriovou hypertenziou, močovým nálezom alebo opuchmi.

Úzko spolupracujeme s inými odbornými ambulanciami ako sú endokrinologická, angiologická, ortopedické, diabetologické, neurologické, interné a kardiologické ambulancie.

Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza v budove č.2 hneď pri vstupe do nemocnice.
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Janka Kubaliakova
Sestra: Ľubomíra Palušová
Tel. +421 5351 428
streda 7:00 – 15:00
piatok 7:00 – 15:00
  • 7.00 – 9.00 hod sa vykonávajú odbery, v tomto čase vykonávame aj usg vyšetrenia orgánov dutiny brušnej u objednaných pacientov nefrologickej ambulancie na usg pracovisku interného oddelenia
  • 9.00 – 13.00 hod vyšetrenie lekárom
  • 13.00 – 13.30 hod obed
  • 13.30 – 15.00 hod administratíva a konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných v nemocnici

Na vyšetrenie a odbery sa treba dostaviť do 11.00 hod, pre výsledky po 11.00 hod

Prednostne vyšetrujeme tehotné a kojace ženy, zdravotníckych pracovníkov a pacientov privezených sanitkou.

V ambulancii je možné za poplatok uvedený v cenníku prednostné vyšetrenie vždy v prvej štvrťhodine ordinačných hodín. Vyšetrujeme pacientov z okresov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, vzhľadom na slobodnú voľbu lekára aj pacientov z iných regiónov.

Na vyšetrenie je nutné sa vopred telefonicky objednať. Akútne stavy vybavíme ihneď.

K prvovyšetreniu je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu eventuálne výpis zo zdravotnej dokumentácie, zbieraný moč za 24 event 12 hodín a zoznam užívaných liekov

Moč sa zbiera deň pred objednaným vyšetrením:

pri zbere 24- hodinovom

od 6.00 hod jedného dňa do 6.00 hod nasledujúceho dňa,

pri 12- hodinovom zbere

od 18.00 hod jedného dňa do 6.00 hod nasledujúceho dňa

všetok moč za príslušné obdobie sa vyzbiera do nádoby, zmeria sa množstvo s presnosťou na 50-100ml, zo zbieraného moča stačí priniesť 1dcl, je nutné však vedieť množstvo moča vyzbieraného za 12 alebo 24 hodin.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.