Home » Ambulancie » Krčná ambulancia

Krčná ambulancia

Odbor Otorinolaryngológia sa zaoberá problémami ucha, nosa a krku. Riešia sa ochorenia akútne aj chronické. Ambulancia realizuje činnosti
  • príjmy pacientov na hospitalizáciu
  • vyšetrenia
  • kontroly
  • konzília
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza v pavilóne LP 180 / starý pavilón / na prízemí.
Ordinačné hodiny
Lekár:  
Sestra:  
Tel. +421 5351 501
it → sk
otorinolaryngológia
 
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.