Home » Zistite kto sme / O nás » Baby Friendly Hospital

Baby Friendly Hospital

Certfikát Baby-Friendly Hospital
Dňa 19.12.2002 nám bola udelená plaketa Baby-friendly hospital. Úspešne sme splnili kritéria na vytvorenie nemocnice priateľskej k deťom.

 

DESAŤ KROKOV K ÚSPEŠNÉMU DOJČENIU
Naša nemocnica, poskytujúca starostlivosť matkám a novorodencom má:
  • písomne vypracovnú stratégiu dojčenia, ktorú majú osvojenú všetci členovia zdravotníckeho tímu
  • školiť zdravotnícky personál v poznatkoch a zručnostiach potrebných pri uplatnení tejto stratégie dojčenia
  • možnosť poučiť všetky tehotné ženy o výhodách a technike dojčenia
  • zabezpečiť každej matke prvé priloženie dieťaťa k prsníku do pol hodiny po pôrode a ak je potrebné, pomáhať jej pri tom
  • vysvetľovať a učiť matky spôsobu dojčenia a udržania laktácie aj v tom prípade, ked sú oddelené od svojich detí
  • nepodávať novorodencom nijakú potravu ani nápoje okrem materského mlieka, s výnimkou lekársky indikovaných prípadov
  • praktizovať rooming in / systém matka s dieťaťom / – umožniť matkám a novorodencom ostať spolu 24 hodín denne
  • podporovať dojčenie na žiadosť potreby dieťaťa
  • nedávať dojčeným novorodencom nijaké cumle a podobné náhradky
  • povzbudzovať zakladanie dobrovoľných skupín matiek na podporu dojčenia a upozorňovať na ne matky pri prepúšťaní z pôrodnice
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.