Home » Zistite kto sme / O nás

Zistite kto sme / O nás

História

Nemocnica bola postavená obetavosťou Augustína Stummera z Továrnik v roku 1885 so základinou 120 000 forintov. Mala 70 postelí a bola dobre vybavená. Do prevádzky ju slávnostne odovzdal župný delegát z Nitry Július Szalavský 2.januára 1886.

Dňa 4.februára 1886 nastúpili do nemocnice rehoľné sestry rádu Vincenta z rakúskeho Grazu. Nemocnica bola filiálkou nemocnice v Nitre. Zodpovedala požiadavkám verejnej nemocnice podľa posúdenia ministerstva vnútra a Nitrianskej župy zo 4.októbra 1885, č. 36 975. jej základnou črtou bol monoprimariát, pričom prevahu tvorili chirurgické prípady.

Nemocnica bola darom Augustína Stummera Nitrianskej župe. MUDr. Karol Thuróczy, vtedajší riaditeľ nemocnice v Nitre dal pri vchode do hlavnej budovy topoľčianskej nemocnice umiestniť tabuľu z červeného mramoru, na ktorej bol zlatými písmenami vyrytý nápis: ‘Obetavosťou Augustína Stummera vystavené v roku 1885′.

Pri tejto príležitosti treba pripomenúť, že pri schvaľovaní výstavby tejto nemocnice mal hlavné slovo MUDr. Karol Thuróczy. Pod jeho dozorom tu vykonával lekársku prax MUDr. František Biringer.V marci 1886 odišiel pracovať do Nitry, kde sa v roku 1890 stal riaditeľom tamojšej nemocnice. MUDr. Karol Thuróczy bol v tom čase menovaný na župného lekára. Prvým riaditeľom nemocnice v Topoľčanoch bol vymenovaný MUDr. Alajos Fridrich, za správcu Štefan Šóki.

Ošetrenie, varenie, pranie a ostatné pomocné práce vykonávalo päť rehoľných sestier, jeden vrátnik, jeden ošetrovateľ, jedna práčka a jedna služobná. Po otvorení nemocnice a začatí jej činnosti chorých pribúdalo. Ako filiálka nitrianskej nemocnice už nestačila, preto v októbri 1887 sa rozhodlo o jej osamostatnení. Na základe správy nemocnice, ktorú potvrdilo ministerstvo vnútra výnosom 9232/III z roku 1887 hlavný župný lekár MUDr. Jozef Nagy-Chrenóczy poveril riaditeľstvom topoľčianskej nemocnice MUDr. Alajosa Fridricha.

V nemocnici bola ustanovená dozorná správa , ktorá bola spoločná s nitrianskou nemocnicou až do 1.januára 1906. V tomto roku nariadením ministerstva vnútra bol pre topoľčiansku nemocnicu zvolený samostatný dozorný výbor. I keď výstavba nemocnice bola kvalitná, podlaha sa vplyvom huby rozpadla, takže v roku 1889 sa museli opraviť podlahy a dvere. Podlahu vyložili keramickými dlaždicami. Všetky finančné náklady hradil zakladateľ nemocnice.

Keďže v tomto období sa vyskytovalo veľa infekčných ochorení, ktoré v priestoroch nemocnice nebolo možné oddeliť a izolovať, žiadal riaditeľ MUDr. Alajos Fridrich samostatnú budovu pre infekčné choroby. Na základe nariadenia ministerstva vnútra sa v roku 1904 začalo s výstavbou nového pavilónu. Boli v ňom dve menšie trojposteľové a dve päťposteľové izby. Pavilón bol odovzdaný do užívania v roku 1905. Po vybudovaní infekčného pavilónu sa splnila požiadavka na inštalovanie röntgenu. Na jeho kúpu získal MUDr. Alajos Fridrich prostriedky od grófa Lipóta Gyulaia Edelsheima a barónky Augusty Stummerovej.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.