Home » Ambulancie » Klinickej onkológie

Klinickej onkológie

Cieľom klinickej onkológie je zaistenie rýchlej a účinnej diagnostiky a vysoko odborného liečenia chorých postihnutých zhubným ochorením.

Preto je potrebné:
 • aktívne vyhľadávanie prednádorových stavov – prekanceróz a včasných štádií zhubných nádorov
 • komplexná laboratórna a klinická diagnostika
 • komplexná terapia všetkými užívanými prostriedkami vrátane doliečovania chorých
 • dispenzárna starostlivosť, posudková činnosť a starostlivosť o onkologicky chronicky chorých pacientov v konečných štádiách ochorenia
 • zisťovanie a rozbory ochorenia a úmrtnosti na zhubné nádory a analýzy efektívnosti diagnostických a liečebných postupov
 • vedecké riadenie starostlivosti o chorých so zhubnými nádormi
 • klinický výskum,ďaľšie vzdelávanie zdravotníckych a iných odborných pracovníkov a zdravotná výchova obyvateľstva v tomto obore

Základom komplexnej starostlivosti je tímová spolupráca všetkých oddelení Nemocnice Topoľčany n.o. a tiež lekárov prvého kontaktu.

Náplňou POKO je aj spracovávanie onkologických hlásení. Tzv. Tumor register u nás vedie onkoepidemiologická sestra, ktorá dohliada na ich úplnosť a prevádza potrebné analýzy a štatistické prehľady.

Onkologické hlásenia sa spracovávajú aj z okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Kde sa nachádzame
Oddelenie klinickej onkológie sa nachádza na 1. poschodí nového pavilónu.
Tel.
Ambulancia POKO I.
+421 5351 617,
Ambulancia POKO II.
+421 5351 618,
Chemoterapie
+421 5351 668

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky!

Pacienti majú možnosť v prípade záujmu objednať sa na vyšetrenie na presnú hodinu za poplatok 6,64 €.

Charakteristika

Protinádorová liečba využíva jednotlivé liečebné modality/ chirurgiu,rádioterapiu a medikamentóznu liečbu a v budúcnosti snáď aj génovú terapiu/ k maximálnej redukcii, poprípade odstráneniu všetkých nádorových buniek.

Na našom oddelení, okrem rádioterapie a už spomínanej v budúcnosti génovej terapie, využívame všetky modality liečby.

V poslednej dobre používame aj tzv. targetové lieky/monoklonálne protilátky/ či už v monoterapii alebo spolu s chemoterapeutickými schémami.Tieto nové lieky si v onkológii kladú za cieľ priamo a cielene zasiahnúť do kľúčových mechanizmov kancerogenézy na úrovni bunky.Tieto lieky spravidla špecificky ovplyvňujú jeden určitý bunkový proces a významne tak zasahujú do vývoja nádoru, Ich použitie v monoterapii, alebo v kombinácii s konvenčnými postupmi by mohlo priniesť pokrok v liečbe doteraz obtiažne liečiteľných a nevyliečiteľných nádorov.

 

Pacienti majú možnosť výberu tabletkovej formy chemoterapie po vzájomnej dohode a vysvetlení spôsobu liečby / nie je vhodná pre všetky typy nádorového ochorenia/, čo im umožňuje pohodlné dávkovanie liečby v domácom prostredí.

Štruktúra

 • Ambulancia klinickej onkológie č. I: MUDr. Kubiš Ján,
 • zdravotná sestra Beláňová Eva
Ordinačné hodiny
pondelok 7:00 – 14:15
utorok 7:00 – 14:15
streda 7:00 – 14:15
štvrtok 7:00 – 14:15
piatok 7:00 – 14:15

 

 • Ambulancia klinickej onkológie č. II: MUDr. Jana Šildová,
 •                                                                             MUDr. Katarína Lepeyová, zdravotná sestra Dipl. s. Michnová Mária
Ordinačné hodiny
pondelok 7:00 – 14:15 MUDr. Šildová
utorok 7:00 – 14:15 MUDr. Šildová
streda 7:00 – 14:15 MUDr. Lepeyová
štvrtok 7:00 – 14:15 MUDr. Šildová
piatok 7:00 – 14:15 MUDr. Šildová

Úsek ambulantnej chemoterapie, ktorý sa skladá z riediarne cytostatík a podateľne.Tieto priestory sú spoločné pre všetky tri ambulancie.Na riedení a podávaní chemoterapie sa podieľajú všetci pracovníci POKA Chemoterapia sa podáva ambulantne .Poskytujeme priestory pre podávanie chemoterapie hematologicko-onkologickým pacientom hospitalizovaným na internom oddelení. Máme k dispozícii 9 miest na podávanie chemoterapie:3 lôžka a 6 miest na sedenie. Tumor register obsahuje zdravotnú dokumentáciu,onkologické hlásenia pre všetkých pacientov so zhubným nádorom z okresov Topoľčany,Partizánske a Bánovce nad Bebravou.Na tomto úseku pracujú sestry: dipl. sestra Krošláková Jana a sestra Obžerová Alena, ktoré sa tiež podieľajú na podávaní chemoterapie.

 

Spolupracujeme s Ligou proti rakovine, so svojpomocnými klubmi, ktoré sa nachádzajú v Topoľčanoch, čím pomáhame onkologickým pacientom a zároveň LPR sponzorsky každý rok prispieva onkologickým pacinetom v roznej forme.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.