Home » Ambulancie » Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia

Koncepčne je zameraná hlavne na ambulantný manažment a dispenzár kardiologických pacientov so závažnými diagnózami, ktorí boli hospitalizovaní na našom Internom oddelení.

Hlavne na pacientov z JIS a pacientov, ktorí vyžadujú komplikovanejší, dlhodobejší kardiologický manažment, najmä v súvislosti s intenzívnou-intervenčnou diagnostikou a liečbou.

 

Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza v starom pavilóne (LP180) na prvom poschodí pri internom oddelení.
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Andrej Falát
Sestra: Helena Červenková
Tel. +421 5351 430
streda 7:00 – 13:00
štvrtok 7:00 – 15:00

V Stredu realizujeme v dopoludňajších hodinách prevažne vyšetrenia funkčnej kardiovaskulárnej diagnostiky / ERGOmetrie, ECHOKG, Holterovké vyšetrenia/.

Vo Štvrtok ambulujeme celý pracovný deň pre dispenzarizovaných a prípadných akútnych kardiologických pacientov.

Možnosti objednania pacientov sú po vzájomnom telefonickom dohovore.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.