Home » Ambulancie » Jednodňová chirurgia

Jednodňová chirurgia

Chirurgické oddelenie v snahe čo najviac vyhovieť klientovi- pacientovi zakomponovalo do svojej práce chirurgiocké výkony spojené s krátkodobou hospitalizáciou.

Zahrňuje v sebe systém chirurgickej starostlivosti-operácie, ktoré sú spojené s krátkodobým pobytom pacienta v nemocnici, t.j. pacient ide do domácej starostlivosti po jednoduchšom operačnom výkone už v deň operácie.

Samotná operácia sa vykonáva buď v lokálnej alebo celkovej anesteze na operačnom sále presne tak ako pri hospitalizovanom pacientovi.Pacient má poskytnutú komplexnú ošetrovateľkú starostlivosť.Po operácii je umiestnený a sledovaný,monitorovaný na pooperačnej izbe v kontinuálnej sesterskej starostlivosti.

Po stabilizácii stavu a kontrole lekárom je prevezený do domácej ambulantnej starostlivoti so zabezpečením následnej starostlivosti a kontrol na chirurgickej ambulancii pri oddelení.

Jednodňová chirurgická starostlivosť má výhody

  • pobyt pacienta v rodinnom, domácom prostredí
  • výrazne redukovanú možnosť vzniku na liečbu rezistentnej infekcie spojenej s hospitalizáciou
  • vysoký štandard lekárskej starostlivosti zabezpečenej lekármi oddelenia

V jednodňoivej chirurgii je možné operovať

  • operácie jednoduchých prietrží /hernií/ transrektálna polypektómia
  • endoskopické výkony na hrubom čreve extirpácia sakrálneho dermoidu
  • operácie varixov dolných končatín menšieho rozsahu
  • operácia konečníka ako análnych fistúl a fisúr a hemoroidov
  • operácia kožných a podkožných nádorov

Pri záujme o výkon v jednodňovej chirurgii sa prosím obraťťe na ošetrujúci personál v chirurgickej ambulancii pri oddelení alebo na chirurgickom oddelení.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.