Home » Ambulancie » Interná ambulancia

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je základný klinický medicínsky odbor zabezpečujúci koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti . Venuje sa prevencii , vyhľadávaniu, diagnostike a liečbe chorôb vnútorných orgánov
  • prevenciu, diagnostiku, liečbu chorôb vnútorných orgánov
  • potrebné doplňujúce vyšetrenia (laboratórne, EKG…)
  • edukáciu pacientov v rámci správnej životosprávy pri jednotlivých ochoreniach
  • predoperačné, celkové interné vyšetrenia
  • preventívne prehliadky
  • dispenzárnu starostlivosť
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na 1 poschodí budovy starého pavilónu.
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Mário Drozdík, primár oddelenia
MUDr. Marián Galbo, internista
Sestra: Helena Červenková, Žofia Toroková
Tel. +421 5351 360
pondelok 7:00 – 15:00
utorok 7:00 – 15:00
streda 7:00 – 15:00
štvrtok 7:00 – 15:00
piatok 7:00 – 15:00
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.