Home » Ambulancie » Interná ambulancia pri oddelení

Interná ambulancia pri oddelení

V ambulancii pri oddelení sa staráme o pacientov odoslaných k vyšetreniu a k eventuálnej hospitalizácii z odborných a neštátnych ambulancií, resp. pacientov privezených posádkami ZZS.
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na 1 poschodí budovy starého pavilónu.
Ordinačné hodiny
Tel. +421 5351 334
pondelok 7:00 – 15:00
utorok 7:00 – 15:00
streda 7:00 – 15:00
štvrtok 7:00 – 15:00
piatok 7:00 – 15:00
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.