Home » Ambulancie » Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia

Na ambulancii sa vykonávajú kontroly pacientov pred príjmom na oddelenie, všetky kontroly prepustených pacientov z oddelenia ako i všetky kontroly pacientov v dispenzarizačnej starostlivosti.Na tejto ambulancii sa vykonávajú odbery krvi pacientov, odosielanie na sonografické a rtg vyšetrenia.Predpríjmová diagnostiku akútnych pacientov ktorí sú do našej nemocnice odosielaní inými zariadeniami a lekármi.
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na prízemí starého pavilónu vedľa pohotovostnej ambulancie centrálneho príjmu
Ordinačné hodiny
Sestra: Daniela Mikulášová
Tel. +421 5351 247
pondelok 7:00 – 15:00
utorok 7:00 – 15:00
streda 7:00 – 15:00
štvrtok 7:00 – 15:00
piatok 7:00 – 15:00

V zákrokovej miestnosti ambulancie sa vykonávajú drobné chirurgické výkony ako i rektoskopické a sigmoskopické vyšetrenia pacientov.

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.