Home » Ambulancie » Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia

 • Gynekologická ambulancia pri oddelení
 • Gynekologická ambulancia odborná
 • USG pracovisko – SONO
Kde sa nachádzame
Ambulancie sa nachádzajú na 3. poschodí nového pavilónu
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Tibor Čaradský
pôrodná asistentka: Danka Habajová
Tel. +421 5351 697
ambulancia rizikova poradna urogynekológia       sono
pondelok 7:00 – 15:00    9:00 – 12:00 12:30 – 13:30
utorok 7:00 – 15:00    9:00 – 11:00 11:00 – 13:00 13:00 – 13:30
streda 7:00 – 15:00 12:30 – 15:00
štvrtok 7:00 – 15:00    9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 12:30 – 13:30
piatok 7:00 – 15:00    9:00 – 12:00 12:30 – 13:30

Gynekologická ambulancia pri oddelení

 • konzultácie pre gynekológov z primárnej starostlivosti
 • indikovanie a objednávanie k operačným výkonom
 • príjem pacientok k operáciám
 • konziliárne vyšetrenia

Gynekologická ambulancia odborná

Poradňa pre rizikovú graviditu
 • zabezpečuje starostlivosť o rizikovú a patologickú tehotnosť
 • konziliárne služby pre tehotné ženy, odoslané z obvodných gynekologických ambulancií
 • sledovanie tehotných žien s nepriaznivou pôrodníckou anamnézou
 • sledovanie tehotných žien s chorobami v gravidite (hypertenzia, hepatopatia, Rh-izoimunizácia, kardiopatia, poruchy metabolizmu cukrov, choroby obličiek, infekčné ochorenia)
 • tehotnosť ohrozená potratom, predčasným pôrodom, predĺžená gravidita, viacplodová gravidita, poruchy intrauterínnej retardácie rastu plodu
 • sledovanie všetkých tehotných pred pôrodom od 37. týždňa gravidity
 • scríningové vyšetrenie gestačného DM
 • USG vyšetrenia v tehotnosti – I., II., III. scríning, dopplerometrické vyšetrenie ciev pupočníka a ciev plodu pri ohrozenej gravidite
Urogynekologická poradňa
 • diferenciálna diagnostika a liečba inkontinencie moču u ženy v spolupráci s inými odborníkmi – multidisciplinárne
 • edukácia v oblasti konzervatívnej liečba inkontinencie – gymnastika pánvového dna, intravaginálne pomôcky, medikamentózna liečba
 • zobrazovacie metódy – sonografia
 • dispenzarizácia pacientok s rôznymi typmi inkontinencie, následná liečba
 • pooperačné kontroly pacientok

USG pracovisko – SONO

 • ambulancia disponuje moderným 3D ultrazvukovým prístrojom s abdominálnou i vaginálnou sondou aj dopplerovské vyšetrenie
 • gynekologické sonografické vyšetrenia preventívne sa vykonávajú v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok po 12:30 hod.
 • v stredu, od 12:30 hod. sa vykonávajú 3D ultrazvukové vyšetrenia plodu u vopred objednaných pacientok za poplatok, vrátane dokumentácie na DVD nosiči (optimálne v 16. – 24. týždňom tehotenstva).

Štandardná zdravotná starostlivosť v ambulanciách je hradená zdravotnými poisťovňami. Nadštandardné služby na ambulanciách sú spoplatné podľa platného cenníka

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.