Home » Ambulancie » Geriatrická ambulancia

Geriatrická ambulancia

Poskytuje odbornú geriatrickú starostlivosť ľuďom starším ako 65 rokov. Geriater na požiadanie chorého, všeobecného lekára a iných odborných lekárov vykonáva diagnostickú, liečebno-preventívnu a konziliárnu starostlivosť.

Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, posúdenie kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov. Cieľom geriatrického vyšetrenia je stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie prostredia a zaistenia sociálnej starostlivosti.

Na základe vyšetrenia rozhoduje geriater o odoslaní pacienta na iné odborné vyšetrenie, alebo na hospitalizáciu (geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých alebo iné oddelenie) v závislosti od zdravotného stavu pacienta

Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na 2. poschodi
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Peter Wágner
Tel. +421 5351 450
Pondelok 8:00 – 10:30
Utorok 8:00 – 10:30
Streda 8:00 – 10:30
Štvrtok 8:00 – 10:30
Piatok 8:00 – 10:30
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.