Home » Ambulancie » Endoskopia ambulancia

Endoskopia ambulancia

Vyškolený a certifikovaný personál poskytuje komplexné služby pacientom s ochoreniami tráviaceho traktu .Konkrétne sa jedná o endoskopické vyšetrenia pažeráka, žalúdka, dvanástnika čiastočne aj tenkého čreva a kompletne hrubého čreva s využitím najmodernejšej videoendoskopickej techniky.

Na tomto pracovisku je k dispozíciii aj väčšina dnes existujúcich intervenčných postupov v digestívnej endoskopii.

Za veľkú výhodu považujeme dobré napojenie a spoluprácu s ďaľšími diagnostickými zložkami – rádiodiagnostika / US,RTG, CT / a tiež s oddeleniami Nemocnice Topoľčany , kde v prípade zistenia závažnejších nálezov je pacient hneď odkonzultovaný , prípadne hospitalizovaný.

Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí starého pavilónu – komplementy.
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Emil Duleba
chirurg ,certifikát v diag. a interv. endoskopii traktu
Sestra: Drahomíra Gálusová 
Tel. +421 5351 399
pondelok 9:00 – 13:00
streda 9:00 – 13:00

Špeciálne sa pracovisko zaoberá týmito ochoreniami

 • funkčné dyspepsie
 • komplikované- zle hojace sa ochorenia horného tráviaceho traktu
 • GERD – refluxná choroba pažeráka
 • včasné a neskoré onkologické ochorenia celého tráviaceho traktu
 • krvácanie do tráviaceho traktu
 • ochorenia konečníka – hemoroidy, trhliny …

Intervečné postupy, ktoré vykonávame na našom pracovisku

 • polypektómie
 • rozsiahle mukozálne resekcie en blok- ošetrenie včasných onkolog. nálezov Git
 • hemostáza krvácania v Git / koagulácia, argonplazma, hemokipy
 • ošetrenie varixov pažeráka banding / gumičky/ ,hemoklipy, sklerotizácia
 • ošetrenie GERD a jeho komplikácii – mukozálna resekcia, soft koagulácia
 • ošetrenie ochorení konečníka – banding,hemoklipy , argonplazma, koagulačné metódy , sklerotizácia, pneumatická dilatácia ,nácvik funkcie zvieračového mechanizmu
 • PEG – perkutánna endoskopická gastrostómia
 • rekanalizácia pokročilých neoperovateľných nádorov Git – argonplazma koagulácia, soft a forceed koagulácia
 • stenting malígnych stenóz Git
 • zavedenie intragastrického balóna pri liečbe obezity
Plánujeme
 • endoskopická sutúra otvoreného hiátu kardie / endoplikátor/
 • balónková endoskopia
 • videoendoskopické vyšetrenie a výkon v celkovej narkóze vrámci režimu jednodňovej chirurgie
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.