Home » Ambulancie » Endokrinologická ambulancia

Endokrinologická ambulancia

ZRUŠENÁ

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.