Home » Ambulancie » Anestéziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia

V ambulancii sa vykonáva predanestetické vyšetrenie pacientov objednaných na plánované operačné výkony a vyberieme vhodný typ anestézie pre daného pacienta s prihliadnutím na charakter a rozsah výkonu a na zdravotný stav. Pri objednaní na operáciu pacient dostane anesteziologický dotazník a pokyny pre svojho zmluvného lekára o rozsahu potrebných laboratórnych, zobrazovacích a odborných vyšetrení. Pacienti sledovaní v odborných ambulanciách sú povinní priniesť posledné odborné vyšetrenie pred operáciou a podľa potreby rozhodneme o akceptácii resp. o potrebe opakovania vyšetrenia. Po absolvovaní všetkých vyšetrení sa pacient dostaví na ambulanciu ešte pred nástupom do nemocnice za účelom predanestetického vyšetrenia.Dôkladná príprava pred operáciou je zárukou bezpečnej anestézie!
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí nového pavilónu

Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Pavel Kukučka
Sestra: Martina Balátová
Tel. +421 5351 692
pondelok neordinuje sa
utorok 08:00 – 14:00
streda 08:00 – 14:00
štvrtok 08:00 – 14:00
piatok 08:00 – 14:00

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.