Home » Ambulancie » Angiologická ambulancia

Angiologická ambulancia

Je zameraná na neinvazívnu diagnostiku periférnych cievnych ochorení arteriového a žilového systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane usg vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu zápalov žíl a trombózy. V diagnostike spolupracujeme s diabetológom a neurológom
Kde sa nachádzame
Nachádza sa na prízemí budovy starého pavilónu.

Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Škultétyová Hana
Sestra: Klostermannová Ivana
telefonické objednávanie ultrazvukových vyšetrení po 14:00 hodine: 038/5351425
pondelok 08:00 – 15:00
utorok 07:00 – 15:00
streda
štvrtok
piatok 10:00 – 15:00
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.