Home » Ambulancie » Algeziologicka ambulancia

Algeziologicka ambulancia

Zaoberá sa liečbou akútnej a chronickej bolesti zhubného, alebo nezhubného pôvodu. V rámci liečby bolesti sa na našej ambulancii využívajú techniky modernej algeziológie ako TENS, akupunktúra, aurikuloterapia. Súčasťou ambulantnej liečby je podávanie infúzií. Poskytujeme konziliárne vyšetrenia a ošetrenia pacientov trpiacich bolesťou nereagujúcou na bežnú liečbu v rámci nemocnice pre všetky operačné aj neoperačné odbory.
  • bolesti chrbtice
  • bolesti hlavy
  • bolesti kĺbov
  • bolesťou po pásovom opare
  • iné dlhodobé bolesti , ktoré sú ťažko liečiteľné bežnými analgetikami
Kde sa nachádzame
Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí nového pavilónu
Ordinačné hodiny
Lekár: MUDr. Helena Dragúňová
Sestra: Martina Balátová
Tel. +421 5351 692
pondelok 8:00 – 14:00
streda 8:00 – 14:00

 

Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.