Home » Kontakty

Kontakty

Adresa:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Pavlovova 17

955 20 Topoľčany

Identifikačné údaje:
IČO: 46458581
DIČ: 2820020709
IC DPH: SK7020000669
Mail:
nsp@nsptopolcany.sk
Certifikát Baby-friendly hospital
Zlepšenie starostlivosti o zdravie matky a dieťaťa v najzávažnejšom období ich života – počas tehotnosti a popôrodnej adaptácie v prvom roku života.