Home » Uncategorized » Odzmluvnenie lôžkových oddelení

Odzmluvnenie lôžkových oddelení

Od 1.7.2011 došlo k odzmluvneniu lôžkových oddelení ODCH, ORL, OČN. Na oddeleniach ORL a OČN sa vykonáva jednodňová zdravotná starostlivosť – osobitne hradených výkonov v hospitalizácii do 96 hodín.