Home » Uncategorized » Oddelenie jednodňovej starostlivosti

Oddelenie jednodňovej starostlivosti

Jednodňová zdravotná starostlivosť predstavuje pre pacienta šetrný spôsob liečby a stáva sa v aktuálnych podmienkach možnosťou voľby riešenia zdravotných ťažkostí pacienta. Bližšie v menu ostatné pracoviská.